podatki na Cyprze

PODATKI OBROTOWE

Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium Republiki Cypru podlega opodatkowaniu według jednej z najniższych stawek podstawowych podatku od towarów i usług w Unii Europejskiej, w wysokości zaledwie 17,0%.

Dla porównania podstawowa stawka podatku VAT w krajach Unii Europejskiej mieści się w przedziale od 15% do 25%.

Ustawodawstwo cypryjskie przewiduje również stawkę preferencyjną w wysokości 0%, […]

By |Wrzesień 9th, 2012|0 Comments

PODATKI DOCHODOWE

Podstawowa stawka podatku dochodowego od osób prawnych posiadających na terytorium Cypru status rezydenta wynosi 10%.

Spółka holdingowa zostanie uznana przez polskie organy podatkowe za rezydenta cypryjskiego wtedy gdy czynności zarządcze oraz kontrolne wykonują w imieniu powołanej spółki holdingowej rezydenci Cypru lub pełnomocnik będącym cypryjskim rezydentem. Już bowiem powołanie rady dyrektorów w której większość członków nie stanowią […]

By |Wrzesień 9th, 2012|0 Comments

Podatki na Cyprze

Republika Cypru na tle innych państw przedstawia się jako kraj w którym przedsiębiorcy mogą korzystać z preferencyjnego opodatkowania uzyskiwanych dochodów. Dotyczy to zarówno podatków dochodowych jak i podatków obrotowych.

 

 

By |Wrzesień 9th, 2012|0 Comments