Republika Cypru jest państwem położonym na wyspie w północno – wschodniej części morza Śródziemnego. Cypr jest członkiem Unii Europejskiej oraz wchodzi w skład Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Republika nie jest członkiem Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju OECD. Państwo to jest stabilne zarówno pod względem gospodarczym jak i politycznym. Obowiązujące w tym kraju prawo wzorowane jest na brytyjskim systemie common law. Republika jest stroną ponad czterdziestu umów o unikaniu podwójnego opodatkowania i nie jest wpisana na czarną listę krajów OECD stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.

Spółki na Cyprze

Kancelaria Sadkowski i Wspólnicy wraz z partnerami zajmuje się wszelkimi kwestiami podatkowymi oraz handlowymi związanymi z prowadzeniem biznesu na Cyprze. Kancelaria ma wieloletnie doświadczenie w zakładaniu spółek na Cyprze, zarówno spółek osobowych jak i kapitałowych. Specjaliści z departamentu Działu Prawa Handlowego i Obrotu Międzynarodowego pomogą w przygotowaniu umowy spółki cypryjskiej dostosowanej do indywidualnych potrzeb klienta lub jeżeli jest taka potrzeba przygotują umowę inwestycyjną lub umowę zawartą między wspólnikami spółki cypryjskiej (shareholders’ agreement). Prawnicy Kancelarii chętnie doradzą odnośnie planowanej restrukturyzacji Państwa biznesu, której częścią jest spółka cypryjska. Ponadto zespół doradzi Państwu odnośnie cypryjskiego prawa handlowego, w tym procesów dotyczących reorganizacji spółek prawa cypryjskiego, tj. podwyższenie kapitału, sprzedaż udziałów, umorzenie udziałów, przekształcenie spółki, zmiany siedziby (redomiciliation), łączenie spółek związanych na prawie cypryjskim jak i transgraniczne łączenia spółki cypryjskiej ze spółką znajdującą się poza granicami Cypru. Zajmujemy się również doradztwem związanym z zakończeniem prowadzenia biznesu na Cyprze w tym przeniesieniem majątku do wspólników oraz likwidacją spółki.

Jeżeli chcesz założyć spółkę cypryjską zapraszamy do współpracy!