Korzystne reguły opodatkowania:

 • działalności operacyjnej: 12,5%.
 • otrzymywanych dywidend: 0%,
 • otrzymywanych zysków kapitałowych (np. ze zbycia udziałów lub akcji): 0%,
 • otrzymywanych należności licencyjnych: 2,5%,
 • wypłacanych dywidend: 0%,
 • wypłacanie odsetek: 0%.

Dodatkowo warto zwrócić uwagę, iż Cypr:

 • umożliwia budowanie relatywnie anonimowych struktur,
 • jest stroną dużej liczby umów o unikaniu podwójnego opodatkowania,
 • jest członkiem Unii Europejskiej,
 • korzysta z unijnych swobód gospodarczych,
 • korzysta ze zwolnień podatkowych na podstawie dyrektyw unijnych,
 • cechuje się elastycznymi instrumentami prawnymi,
 • charakteryzuje się wysoką jakością i elastycznością obsługi prawnej, księgowej i korporacyjnej.
spółki cypryjskie

Korzyści spółek na Cyprze

Republika Cypru przedstawia się jako kraj w którym przedsiębiorcy mogą korzystać z preferencyjnego opodatkowania.

czytaj więcej
podatek dochodowy i obrotowy

Podatek dochodowy i obrotowy

Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium Cypru podlega opodatkowaniu według jednej z najniższych stawek.

czytaj więcej
postaw na rozwój

Postaw na rozwój

Nasza oferta obejmuje nie tylko powoływanie spółki na terytorium Cypru, lecz również ich kompleksową obsługę prawną.

czytaj więcej